Ho Chi Minh City, Viet Nam
10° 45' N 106° 39' E
Oct 07, 2006 03:00
Distance 599km

Text written in: Bulgarian

Fly to Saigon

Сайгон е различен град от Ханой. Нямам претенциите да съм разгледал подробно всичко, но центъра прави впечатление аналогично дори на Сингапур в някакъв смисъл даже. Движението по улиците си е почти като в Ханой - пълен хаос. Ние не обикяляхме много този ден и не сме направили никакви снимки.